Kerkasiel bij BethelBoven beneden na #kinderpardon klaar. Maar niet voor iemand als Omid

Het #kerkasielBethel bij BethelBoven beneden in de Bethelkapel voor het Armeense gezin Tamrazyan is woensdagmiddag 30 januari geëindigd. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd, waardoor vele honderden in Nederland ‘gewortelde kinderen’ die met uitzetting werden bedreigd, in het land mogen blijven.

Opgelucht en dolgelukkig waren de vele bezoekers van de afsluitende kerkasiel kerkdienst, woensdagmiddag in de Haagse Bethelkapel. Regelmatig klonk gelach en applaus. Woorden van blijdschap en van hoop werden gesproken. Vanaf de orgelgalerij, hoog achter in het gebouw, keek dochter Hayarpi opgetogen en breed lachend toe.

Toen woensdagochtend uit contacten met politici en met het Ministerie van Justitie en Veiligheid duidelijk werd dat het Armeense gezin onder de nieuwe regeling zou vallen, werd besloten het kerkasiel met een passend ritueel te beëindigen. Het werd een feestelijke afsluitende viering, met brood en wijn. Het gebouw puilde uit. Theo Hettema, voorzitter van de Haagse protestantse kerk, en René de Reuver, secretaris van de landelijke PKN, waren voorgangers. Iedereen werd genoemd en bedankt die de kerkasiel mega-kerkdienst die eind oktober was begonnen, mogelijk hadden gemaakt. Het waren de vele vrijwilligers, de duizend voorgangers uit het hele land, uiteraard de bezoekers, en ook de politici van het CDA die vorige week hun nek hadden uitgestoken door een nieuwe regeling van het kinderpardon te eisen.

Maatschappelijke dimensie
Ook het gezin Tamrazyan werd bedankt, voor hun volhardend geloof in de goede afloop. Het is in feite aan hen te danken dat kerken uit het hele land zich in het vraagstuk van het kinderpardon gingen verdiepen, voor het eerst of opnieuw. Het geloof kreeg dankzij hen als het ware een nieuwe, maatschappelijke dimensie. Dankzij hen kon de kerk weer eens een aanstekelijk en positief imago krijgen, dat velen lange tijd hadden gemist. Het kerkelijk protest, in Den Haag begonnen, werd een brede landelijke volksbeweging, met brieven en steunbetuigingen, gesprekken met Kamerleden en reisjes naar Bethel om aan de mega-kerkdienst, 24 uur per dag, deel te nemen en de unieke sfeer te ervaren. Het begrip ‘kerk’ kreeg voor velen nieuwe inhoud en betekenis. ‘Dank aan de familie, voor wat ze aan ons hebben gegeven’, aldus De Reuver.

Nog een effect: binnen de muren van Bethel verdwenen scheidslijnen als sneeuw voor de zon. Niet gehinderd door vaste kerkelijke opvattingen werd een nieuw soort kerkdienst ontwikkeld, met stijlen uit alle denominaties, landen en tijdperken. Liederen uit vele bundels werden door iedereen vrolijk meegezongen. Voorgangers van allerlei komaf en signatuur tekenden in voor een dienst van een paar uur, protestantse en rooms-katholieke, tot uit het buitenland.

Direct de auto gepakt
Ook de bezoekers kwamen de afgelopen maanden uit alle delen van het land, van Delfzijl tot Maastricht. Vaak kwamen ze in groepen, soms bij voorkeur midden in de nacht, ‘omdat er dan geen files staan’, zoals iemand opmerkte. Woensdagmiddag arriveerde op de valreep nog een groep van de protestantse kerk uit het katholieke Best (Noord-Brabant) in de Thomas Schwenckestraat. Ze hadden eigenlijk de komende nacht naar de residentie willen afreizen, maar toen ze ‘s ochtends het nieuws hoorden, hadden ze direct de auto gepakt. Ze konden nog net op tijd het slotlied meezingen. ‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven.’

Bron: Kerk in Den Haag

Met het nieuwe kinderpardon is er voor heel veel kinderen en jongeren een einde aan de onzekerheid gekomen.

Helaas geldt dit niet voor oudere asielzoekers waarvan sommigen hier al jaren wonen, werken en in veel gevallen al heel lang onderdeel van een geloofsgemeenschap uitmaken.

Zoals bijvoorbeeld Omid Heydari die inmiddels niet meer bij Geloven in Moerwijk weg te denken is.
Omid is vanuit Afghanistan jaren geleden en na heel wat omzwervingen in het Haagse Moerwijk terechtgekomen. Inmiddels heeft hij een bestaan opgebouwd, heeft hij werk, beheerst hij de Nederlandse taal hartstikke goed, geeft hij Bijbelstudie, helpt de koster van de Marcuskerk, is hij vaste kracht bij de Voedselbank in Moerwijk, etc., etc. Kortom een modelburger. Je zou zeggen dat de IND zo’n iemand wel in Nederland toe zou laten.

Maar nee, de IND twijfelt namelijk aan het verhaal van Omid. Want de eerste keer dat hij een asielaanvraag deed was hij net tot het Christendom bekeert en bescheiden als hij is wilde hij niet pochen. Bescheidenheid siert de mens, nietwaar?

En dat lijkt hem nu parten te gaan spelen :(

Omid doet zijn achternaamHeydari eer aan (Heydari betekent hoop in het Farsi). Want als er 1 iemand op God vertrouwt en Jezus navolgt, dan is hij het wel.

Wil je meet over Omid weten? Kijk dan bij hem op zijn Facebook of op zijn Instagram-account

Of hou de Facebook-pagina van Geloven in Moerwijk in de gaten

Kerkasiel bij BethelBoven beneden

Kerkasiel in de voormalige Bethelkapel nu buurt-en-kerkhuis Bethel
Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in Den Haag, bij BethelBoven beneden in de Bethelkapel voor de Armeense familie Tamrazyan. En dat is zo bijzonder dat we het weblog van BethelBoven voor zolang het kerkasiel duurt nieuw leven inblazen.
Naast dit blog is er ook een website voor het het kerkasiel in de Bethelkapel online:
www.kerkasielBethel.nl

Waarom het kerkasiel in de Bethelkapel?
Met de doorlopende kerkdienst verleent de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter om hier te blijven en – na het laatste hoger beroep door de Nederlandse staat – toch weg moet. Ook voor het kinderpardon zijn ze afgewezen – ook al wonen de kinderen al langer dan vijf jaar in Nederland. Het kerkasiel is een pauzeknop waarmee we de familie even rust geven en de politiek uitnodigen om in gesprek te gaan over het lot van Hayarpi en haar broertje en zusje en over het effect van het kinderpardon, wat nu aan slechts 10% van de kinderen toegekend wordt.

#KerkasielBethel – hoe kan ik helpen?
Wil je helpen om de kerkdienst en het kerkasiel te laten doorlopen? Fijn, je kunt op verschillende manieren helpen:

1. Kom langs
Je bent dag en nacht welkom in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag. Je hoeft niet gelovig te zijn om de familie te steunen en je valt zeker niet in een zware donderpreek. Vooral nachtuilen en vroege vogels zijn welkom en nodig.Om de overlast voor onze buren te beperken, vragen we je met de fiets of het ov te komen of buiten de Thomas Schwenckestraat te parkeren.

2. Adopteer een dag(deel)
Ontferm je met je wijkkerk, koor, vriendengroep over een dagdeel en zorg ervoor dat er altijd minstens twee van jullie aanwezig zijn. Dat helpt ons enorm.

3. Wees voorganger
Ben je voorganger? Waar en van welke kerk maakt niet uit. Meld je via kerkasiel@stekdenhaag.nl en je krijgt de link naar ons rooster.

4. Help met boodschappen, koken, koekjes, keelsnoepjes etc.
Kom langs of mail naar kerkasiel@stekdenhaag.nl en bied je diensten aan.

5. Help het bericht te verspreiden

Deel de berichten via twitter (#kerkasielBethel, #kerkasiel, #kinderpardon), Facebook, benader journalisten die je kent, praat erover.
Alle beetjes helpen.We hopen je te zien in Bethel!

Financiële hulp kerkasiel Bethel
Verschillende mensen vragen ons of ze het Kerkasiel in Bethel ook financieel kunnen steunen. Dat kan eenvoudig via https://bunq.me/kerkasielbethel

Heel hartelijk dank alvast voor je steun en gift.

Update kerkasiel Bethel – de eerste 5 dagen
De doorlopende kerkdienst in het kader van het kerkasiel voor de familie Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat is bijna 125 uur bezig. Tijd voor een impressie.

Ruim 150 voorgangers en 300 bezoeken
Al snel na de start op vrijdag 26 oktober begon het voorgangersrooster vol te lopen. Inmiddels hebben zich meer dan 150 mensen gemeld om een deel van de kerkdienst te leiden in de komende dagen. Iedere nieuwe voorganger neemt een eigen verhaal en stijl mee. Daarmee laat deze doorlopende kerkdienst en passant iets zien van de veelzijdigheid van het christelijk geloof. Ruim 300 keer is er aangebeld bij Bethel door kerkgangers om de dienst bij te wonen – soms kort, maar soms ook uren achter elkaar. En ook muzikanten melden zich en laten van zich horen tijdens de dienst.Net bevestigd, aanstaande maandag hoop ik van 11.00 tot 13.00 uur voor te gaan in de doorlopende kerkdienst in Bethel. Dankbaar dat ik mag aansluiten in de gelederen van mijn Haagse broers en zussen die hard werken om dit mogelijk te maken! May God bless you all!
(Bram Dijkstra-Geuze op twitter)“Vanavond kerkdienst bijgewoond in Bethel. Mooi als christenen in stad Den Haag gezamenlijk vrede & recht dienend en nederig handen & voeten te geven.”
(David van Keulen op twitter)
“De kerk
Ik kom er nooit, maar nu wel, want de buurtkerk houdt een marathonviering omdat anders een gezin uitgezet wordt. Men las Martin Luther King: ‘de idealisten zijn meestal niet realistisch en de realisten meestal geen idealisten.’
Op zoek naar de middenweg”
(Ricco van Nierop op twitter)

Goede ontvangst in de buurt
Direct na de start van het kerkasiel is de burgemeester van Den Haag ingelicht. Kerkasiel vindt namelijk niet plaats in het geheim, maar in alle openheid om een dialoog te bevorderen. Burgemeester Krikke heeft in de gemeenteraad aangegeven dat zij vooralsnog geen aanleiding voor ontruiming ziet.

Ook de buurtbewoners in de Thomas Schwenckestraat zijn ingelicht. Ook hier zijn de reacties positief. Met wel één dringende wens: parkeer niet met z’n allen in de straat, maar kom op de fiets of met het openbaar vervoer of parkeer verder weg. Waarvan akte.

Fijne reacties, ook uit de straat: “Ik ben zelf niet protestants, maar probeer dit weekend even in de kerk langs te komen als kleine steun. (…) Er is onder de buurtbewoners veel lof voor deze actie.”

Buurvrouw komt bloemen brengen. Buurmeiden maken afspraken met middelste dochter, andere buurvrouw doet boodschappen, enzovoorts enzovoorts.

Buren hebben zojuist een lekkere taart gebakken en gebracht. Kunnen we vragen om hulp. Ik krijg hun telefoonnummer.(logboek coördinatie)

Veel aandacht in de pers voor #kerkasielBethel
De belangstelling van de pers is groot – voldoende om op dinsdag 30 oktober een persmoment in te lassen met onder andere de scriba van de PKN René de Reuver. In alle grote landelijke en Haagse kranten hebben artikelen gestaan en ook NPO Radio 1 en Hart van Nederland hebben items over het kerkasiel gemaakt.

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/kerk-den-haag-neemt-kerkasiel-armeens-gezin-over-1.1523136

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3714727/Bidden-en-zingen-voor-Armeens-gezin-in-Haagse-kerk

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/estafette-kerkdienst-in-den-haag-om-uitzetting-armeense-familie-te-voorkomen-ik-heb-nog-twee-meter-preken-op-de-plank-liggen-~b85071a6/


Aandacht van de politiek
Ook lokale en landelijke politici bezoeken Bethel. De actie zet velen – burgers en politici – aan het denken over het huidige kinderpardon en over het lot van Hayarpi en haar familie. We wachten af…Vanavond bij #kerkasielBethel mensen uit GKV Katwijk op bezoek, waar de familie van Hayarpi een maand verbleef. Fijn om hen te ontmoeten, die zich zulke grote inspanningen getroost hebben in de afgelopen maand. Blijf vooral komen en meevieren.
(Derk Stegeman op twitter)

Update kerkasiel Bethel – bijdragen van René de Reuver en Erik Scherder
Op dinsdagavond 30 oktober is ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, voorgegaan in de doorlopende kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel. Dat deed hij op uitnodiging van de Protestantse Kerk Den Haag, in het kader van het kerkasiel dat verleend wordt aan de familie Tamrazyan. Hij preekte over het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan: “Naaste zijn, daar worden we in het evangelie toe geroepen. Regels, zelfs de allerbeste, kunnen je beletten naaste te zijn. Jezus minacht geen regels en wetten. Hij geeft ze een ziel: innerlijke ontferming, bewogenheid tot in je ziel. Dat maakt een mens tot naaste.”Professor Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, gaf dinsdagavond in de huiskamer van buurt-en-kerkhuis Bethel een betoog over de gevolgen van stress en onzekerheid op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en jongeren. uit onderzoek blijkt dat hun brein hierdoor aantoonbaar beschadigd wordt, met aanzienlijke gevolgen op het gebied van angstbeleving en emoties. In het geval van minderjarige asielzoekers wordt vaak te weinig aandacht besteed aan die ontwikkeling, terwijl juist zij hiermee te maken krijgen.

Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel na Katwijk
De Protestantse Kerk Den Haag volgt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk op met het bieden van kerkasiel aan het gezin Tamrazyan. Een voortdurende kerkdienst moet de familie rust bieden. Doel is, volgens Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, tijd en ruimte te creëren voor dialoog met de overheid over een dilemma waar volgens Hettema geen kerk voor geplaatst zou moeten worden: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.

Geworteld
Het gezin Tamrazyan, van Armeense afkomst, maar al negen jaar in Nederland wonend, wordt met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, want bijna elk in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon. Na enkele jaren laat de praktijk zien dat met deze regeling maar in minder dan 10% van de gevallen het kinderpardon wordt toegewezen.

Gewetensnood
De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar stelt de vraag: ‘Moeten minderjarigen hier het kind van de rekening worden?’ Niemand kan ons vragen de ogen te sluiten voor het leed dat – objectief vastgesteld – deze kinderen wordt aangedaan. Hoe het ook komt dat een asielprocedure lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben nergens schuld aan. Voor hen zijn we er. En wij hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk ook onze politici een menselijke oplossing wensen. We willen een humanitaire oplossing voor deze kinderen, en beseffen daarbij dat er nog enkele honderden kinderen in een vergelijkbare situatie zitten.’

Open
De deuren van de kerk gaan open voor dit gezin. Dat past volgens de kerk bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. ‘We doen wat we altijd doen: een kerkdienst, maar dan doorlopend – zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om dit gezin te bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie.’ De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.

Adempauze
De kerken zoeken naar mogelijkheden voor dialoog met de verantwoordelijke politici. Ze hopen met het verleende kerkasiel ruimte en tijd te creëren om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar uitwegen uit dit dilemma, naar een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor al die andere kinderen die in deze situatie zitten.

Contact
kerkasiel@stekdenhaag.nl

Zomerbios #6 vrijdag 24 juni vanaf 19:30 uur — Blossom 070 in Den Haag

Vrijdag 24 juni organiseren Podium 627 en Blossom 070 samen de 6e ZomerBios! Jullie zijn van harte welkom om een bijzondere film te komen kijken in de fijne huiskamerbioscoop van Wijkgebouw Eltheto. Dit keer kijken we de prijswinnende film Birdman. Micheal Keaton speelt in Birdman de uitgerangeerde acteur Riggan Thomson, die een grote comeback probeert te maken. Hij was ooit beroemd als […]

via Zomerbios #6 vrijdag 24 juni vanaf 19:30 uur — Blossom 070 in Den Haag

Een helder, hemels perspectief 19 mei 2016

Blossom 070 in Den Haag

We zijn altijd en overal online. Zo hoeven we niets te missen en voelen we ons verbonden met andere mensen. Dat klinkt mooi, maar heeft een keerzijde. Verlies van privacy, gebrek aan concentratie, de angst om iets te missen, minder oogcontact en zelfs fysieke klachten door allergie voor digitale signalen. Naarmate de digitale netwerken oprukken, ervaren we steeds meer ‘datastress’. Offline zijn wordt een luxe.

Waar we een vorige keer het Rendement van Geluk‘ onderzochten. Gaan we deze keer samen metLie van Schelven en wederom ism met team vanTegenlicht Den Haag, erachter proberen te komen hoe we ‘helderheid’ kunnen vinden in tijden van onzekerheid, angst en onrust. Dat allemaal vanuit Een Hemels Perspectief

Een kleine maar groeiende groep mensen neemt afscheid van het altijd ‘verbonden’ zijn en onderzoekt manieren om zelf de regie te behouden.Lie van Schelven is daar een goed voorbeeld van.

Tijdens de…

View original post 292 woorden meer

Nacht van de Bevrijding 2015 + Strandwandeling

Na de Nacht van de Hoop komt er weer een mooie ‘Nacht’ aan. Nacht van de Bevrijding in de Nieuwe Badkapel Den Haag BethelBoven
In de nacht van 4 of de vroege ochtend van 5 mei (het is maar net hoe je het bekijkt ;-)), organiseert de Nieuwe Badkapel in Scheveningen de ‘Nacht van de Bevrijding’. De website laat een mooi programma zien met muziek, dans, woord en beeld met tot slot een Bevrijdingsontbijt.

Daarna haken we aan bij de ochtendmeditiatie en strandwandeling van Blossom 070.
Samen gaan we in alle vrijheid ontdekken wat het wat maakt dat je je wel of niet vrij voelt, wat je belemmert of gewoon genieten van het feit dat je juist heel veel vrijheid hebt.

Alles tijden op een rij:
04:30 uur deur open
05:00 uur start programma
06:00 uur ontbijt
07:00 uur strandwandeling vanaf de Scheveningse Pier
(zie ook het Facebook event)

Locatie voor de Nacht:
Nieuwe Badkapel
Nieuwe Parklaan 90
2587BV Den Haag (Scheveningen)
info@nieuwebadkapel.nl
www.nieuwebadkapel.nl

Locatie voor de ochtendmeditatie en strandwandeling:
Verzamelen bij de ingang van de Scheveningse Pier
Strandweg 0
2586 JK Scheveningen

Laat ons ivm de logistiek even weten dat je komt

Nacht van de Hoop 2015 Thuistocht

Heb jij je thuis wel eens verlaten? Wie kom je Nacht van de Hoop 2015 Thuistocht Den Haag
tegen op weg naar een nieuw thuis? 
Wat heb jij nodig om thuis te komen? 
Aankomend weekend In de nacht van 4-5 april , de nacht voor Pasen organiseren StekJong en het Haags Studentenpastoraat de zesde editie van de Nacht van de Hoop. Samen met jonge kunstenaars, artiesten én jou willen we inspiratie laten ontstaan tussen mensen in de stad. Door een nacht lang te waken, verhalen te delen, stil te zijn en samen te bouwen aan een nieuw begin, hoe en waar dan ook. Het thema van de Nacht is ‘thuistocht’.
Voorprogramma 22:00 uur | Nachtprogramma 00:00 uur | Ontbijt 06:15 uur
Entree: tussen €5 – €15 naar wat je kunt bijdragen
Programma en info: www.nachtvandehoop.nl
Volg de Nacht van de Hoop op Twitter: @nachtvandehoop #nvdh15
Wij gaan met BethelBoven op ontdekkingstocht. Ga je mee?
Meld je dan even aan via onderstaand contactformulier.

 

BethelBoven boekenclub van start. Op 6 maart 1e boekbespreking

Op veler verzoek gaat BethelBoven onder de noemer BethelBovenBoeken met een heuse boekenclub van start. Met dit jaar het thema ‘ik en de wereld’. Samen boeken lezen, van lekkere weglezers tot inspirerende biografieën en verdiepende filosofische werken. Om geïnspireerd door het verhaal hier in een huiskamersetting op een ongedwongen manier over door te praten.

Op 6 maart gaan we met elkaar in gesprek over en aan de hand van het verfilmde boek “Ja” of “Yes Man” van Danny Wallace. Geef hieronder alvast aan of je 6 maart ook naar de boekbespreking komt

Over “Ja” of “Yes Man”
Wie “nee zeggen” typt in de zoekmachine van Google, komt op 557.000 resultaten. Yes Man Ja Danny Wallace boek BethelBoven Boeken
Maar moeten we leren om vaker nee te zeggen of moeten we juist vaker volmondig “ja” zeggen? Hierover willen we een avond over praten aan de hand van het boek Ja! of “Yes Man” van Danny Wallace. Danny Wallace zei te vaak nee. Nee tegen zijn vrienden en nee tegen zichzelf. Hij was net gedumpt door zijn vriendin en zijn leven was saai en doelloos. Maar dat verandert als een mysterieuze man naast hem in de bus drie magische woorden tegen hem zegt: zeg vaker ja.
Danny besluit een half jaar lang alleen nog maar ja te zeggen – ongeacht waarop. In de maanden die volgen wint hij 25.000 pond, wordt hij vredesactivist en lid van een beweging die gelooft dat marsmannetjes de piramides hebben gebouwd, koopt hij een lelijk blauw autootje, veroorzaakt hij een vechtpartij in een kroeg en verliest hij weer 25.000 pond.

Het boek Ja! is online voor €7,67 of als Yes Man als filmeditie in paperback voor €12,00 online via bol.com te koop. In de filmeditie is een extra hoofdstuk van 15 pagina’s toegevoegd waarin Danny Wallace zijn ervaringen op de filmset beschrijft.

Support your local heroes
Uiteraard zijn de boeken ook bij de betere boekhandel als Paagman en Van Stockum verkrijgbaar. De genomen moeite en het noemen van de BethelBoven Boekenclub kan je nog weleens een leuk voordeeltje opleveren ;-)

Wanneer:      Vrijdag 6 maart
Inloop:           19:30  uur
Start avond:  20:00 uur
Waar:            Niet in Bethel. Maar ergens bij iemand thuis in een gezellige huiskamer ;-)

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Aanmelden kan via bethelboven@gmail.com met als onderwerp ‘Aanmelding BBBoekenclub’
It’s a simple… ;-)

Bethel BuurtBios Vrijdag 13 februari

Voor wie er vanavond niet bij kon zijn krijgt vrijdag 13 februari as een herkansing ;-)
Want dan organiseren Zin in Film en BethelBoven samen weer een BethelBuurtBios. Dit keer staat het veelgeroemde en gedurfde Jagten vJagten film Winterbios BethelBoven Podium627 Den Haagan regisseur Thomas Vinterberg (oa bekend van Festen) met in de hoofdrol Mads Mikkelsen op het programma. Een film die op geheel eigen wijze laat zien wat er gebeurt als in een gemeenschap irrationaliteit het voor het zeggen krijgt. De dramatisch perfect opgebouwde film beschuldigt niet, maar toont het ontstaan en het aanzwellen tot orkaankracht van massahysterie.

Over BethelBuurtBios
Zin in Film en BethelBoven, dit seizoen voor het eerst, de BethelBuurtBiosSamen kijken we op een groot scherm in een tot gezellige buurtbioscoop omgetoverde kapel. Met na afloop een borrel en een goed gesprek. Over wat we hebben gezien gehoord en gevoeld.

De films worden vertoond in het schitterende verbouwde buurt-en-kerkhuis Bethel, een locatie van STeK, Thomas Schwenckestraat 30 Den Haag.

Wanneer:   Vrijdag 13 februari
Inloop:        19:30 uur
Start film:    20:00 uur
Waar:          Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 Den Haag
(Klik hier voor een routebeschrijving)

Entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.
Tip! Neem los geld voor de bar mee ;-)

Buurt-en-kerkhuis Bethel morgen officieel open!

Morgen, zaterdag 31 januari wordt het vernieuwde Buurt-en-kerkhuis Bethel officieel geopend!Bethel opening 31-01-2015 1 Van harte welkom om dit vanaf 12.00 uur mee te komen vieren!

Bij een nieuw jaar horen nieuwe dromen en ontmoetingen. Eén van die dromen is alvast uitgekomen: Buurt-en-kerkhuis Bethel is in een fris nieuw jasje gestoken. En dat vieren we graag met jou en met u tijdens onze opening as zaterdag 31 januari

Schuif om 12:00 uur aan bij de BuurtBrunch. Bethel opening 31-01-2015 2
Of neem tussen 13:30 en 15:00 uur een kijkje in het gebouw en doe mee het koor De Buren, de CreaCLub, Het BuurtLab, enz. Er is een topgoochelaar en een accordeonist. Er zijn verhalenvertellers. Kinderen kunnen koekjes bakken in de heerlijk grote keuken, gamen, knutselen, kleuren en een verrassing halen uit de grabbelton. Kortom voor elk wat wils!

Tussen 15:00 en 16:00 uur gaat het officieel van start met een verrassend openingsritueel, opgeluisterd door een muzikaal cabaraet van de Haagse cabaretier Marcel Verreck en gitaris Johan Frauenfelder (van de Regâhs). Om 16:00 uur heffen we samen het glas en praten we met een hapje en een drankje na.

We zien je graag op 31 januari! En daarna natuurlijk ook ;-)
in Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30, 2563 BZ Den Haag

PS
Wil je mee BuurtBrunchen? Geef je dan even op bij Margriet den Heijer via margrietdh@hotmail.com of 070-3606707

STEK Den Haag Protestantse Diaconie Den Haag Bethel Den Haag logo

 

 

WinterBios vrijdag 30 januari

Vrijdag 30 januari vanaf 19:30 uur zijn jullie van harte welkom om een steengoede film te komen kijken tijdens de door Podium627 en BethelBoven georganiseerde WinterBios. Wederom hebben we dan in Wijkgebouw Eltheto een fijne huiskamerbioscoop ingericht.De film die wordt getoond is het veelgeroemde en gedurfde Jagten vJagten film Winterbios BethelBoven Podium627 Den Haagan regisseur
Thomas Vinterberg (oa bekend van Festen) met in de hoofdrol Mads Mikkelsen.
Een film die op geheel eigen wijze laat zien wat er gebeurt als in een gemeenschap irrationaliteit het voor het zeggen krijgt. De dramatisch perfect opgebouwde film beschuldigt niet, maar toont het ontstaan en het aanzwellen tot orkaankracht van massahysterie.

Over WinterBios:
Podium627 en BethelBoven organiseren samen na de goedbezochte ZomerBios nu ook de WinterBios: dé bioscoopavond van, voor en door Haagse 20ers & 30ers met een simpel recept: een mooie film op een groot scherm, een borrel, een goed gesprek en leuke ontmoetingen.

Wanneer:  Vrijdag 30 januari
Inloop:      19:30 uur
Start film:  20:00 uur
Waar:        Wijkgebouw Eltheto (naast de Bethlehemkerk),
Azaleastraat 2, Den Haag (Klik hier voor een routebeschrijving)

Entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.
Tip! Neem los geld voor de bar mee. Je kunt namelijk niet pinnen ;-)